Chào mừng bạn đến với website THCS Nhuận Đức
Thứ ba, 13/9/2016, 0:0
Lượt đọc: 932

HƯỚNG DẪN TẠM THỜI DANH MỤC THUỐC THIẾT YẾU CHO PHÒNG Y TẾ CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS, THPT VÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG NHIỀU CẤP HỌC THEO QĐ 1221/QĐ-BYT NGÀY 07 THÁNG 4 NĂM 2008 (ban hành kèm theo Công văn liên tịch số 8898/LT-YT-GDĐT ngày 09 tháng 9 năm 2016 của liên Sở Y tế - Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo)

HƯỚNG DẪN TẠM THỜI DANH MỤC THUỐC THIẾT YẾU CHO PHÒNG Y TẾ CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS, THPT VÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG NHIỀU CẤP HỌC THEO QĐ 1221/QĐ-BYT NGÀY 07 THÁNG 4 NĂM 2008 (ban hành kèm theo Công văn liên tịch số 8898/LT-YT-GDĐT ngày 09 tháng 9 năm 2016 của liên Sở Y tế - Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Tin cùng chuyên mục

87